PAND slaat 3 vliegen in één klap

PAND slaat 3 vliegen in één klap

  • Investeringsvastgoed met vast rendement
  • Energieneutrale (E-peil < -10), duurzame en budgetvriendelijke woningen 
  • Investeren met social impact

 

Steeds meer wordt gezocht naar risico-arme investeringsproducten als alternatief op het spaarboekje dat niets meer opbrengt.  Pand ontwikkelt energieneutrale gezinswoningen (half-open of gesloten bebouwing) met huurgarantie en dit tot tevredenheid van steeds meer investeerders op zoek naar gewaarborgde rendementen.  De ontwikkelde woningen, met E-peil < -10, worden, indien gewenst,  aangeboden met een huurcontract op lange termijn (18 jaar) van een verhuurkantoor.  

Dankzij de lage intresten kan men ook optimaal genieten van het zogenaamde ‘hefboomeffect’.  U kan zo reeds met een eerder beperkt eigen vermogen een woning kopen of meerdere woningen in één keer om zo uw investering nog rendabeler te maken.  Onze formule met gewaarborgde huurinkomsten biedt ook zekerheid dat u uw maandelijkse aflossingen zorgeloos kan terugbetalen.  Zo komt uw belegging niet als een boomerang in uw gezicht terecht.

Ons investeringsmodel dient ook een hoger maatschappelijk doel.  In Vlaanderen is er een groot tekort aan energiezuinige budgetvriendelijke gezinswoningen.  De Pano-reportage (VRT) van Jan Konings (feb 2021) kaartte dit tekort aan kwalitatieve sociale huurwoningen in Vlaanderen en Brussel (ca. 150.000 woningen) aan en dit tekort wordt ook in heel wat andere documenten uitvoerig beschreven.  

Maatschappelijk bewust investeren (social impact investment) houdt in dat uw investering, naast een financieel rendement, gericht is op het behalen van maatschappelijke, sociale of milieu gerelateerde doelstellingen.  Investeren in energieneutrale woningen van PAND beantwoordt hier volledig aan.