Optimaal rendement met tijdbesparende vastgoedinvesteringen

Investeerders zijn continu op zoek naar strategieën die leiden tot een duurzaam rendement en tegelijk de risico’s minimaliseren. Vastgoedinvesteringen behoren tot die categorie. Bij een investering in vastgoed is tijd van grote waarde. De gestandaardiseerde en energiezuinige gezinswoningen van Pand Building Solutions, gerealiseerd via een efficiënt bouwproces en in een korte tijdspanne, zijn dan ook zeker het bekijken waard.

Directe impact op rendement door snelle realisatie

De doorlooptijd van een bouwproject van Pand Building Solutions kan meer dan een jaar korter zijn dan die van een traditioneel bouwproject. Voor jou als investeerder heeft dat natuurlijk alleen maar voordelen. Maar hoe realiseren we die tijdbesparing? En welk effect heeft dit op jouw rendement?

Efficiënt gestandaardiseerd bouwproces

Onze aannemers bouwen gestandaardiseerde woningen in een gecontroleerde omgeving. Dat betekent dat we geen rekening moeten houden met vorst of regen, dat alle werktuigen en materialen beschikbaar zijn in het atelier en dat we de productie kunnen optimaliseren door sterk te standaardiseren.

Op die manier kunnen we sneller werken, de kwaliteit beter monitoren en taken simultaan uitvoeren. Terwijl de fundering geplaatst wordt, kan bijvoorbeeld de woning al geproduceerd worden in het atelier. Zo vermijden we heel wat verplaatsingen van arbeiders en materialen naar de bouwwerf. Dat zorgt uiteraard voor minder kosten en meer tijdwinst.

Door te leren van elk project kunnen we onze woningen ook optimaliseren. Daardoor neemt de kans op faalkosten en vertragingen sterk af. Dat biedt jou als investeerder opnieuw heel wat voordelen, zowel qua kosten als qua huurrendement (eerder huur ontvangen).

Kortere ontwerpfase: sneller op de markt

Voor de bouwfase komt natuurlijk de ontwerpfase. Ook hier is tijd van essentieel belang, vooral als het gaat om verkrijgen van vergunningen. Onze projecten hebben een versnelde ontwerptijd dankzij onze gestandaardiseerde aanpak, maar zeker ook omdat wij gronden kopen in functie van onze woningen en geen woningen ontwikkelen in functie van de grond. Wij hebben vooraf reeds een goede screening gedaan waardoor de kans op een vlotte vergunning nu éénmaal groter is.  Als je dit afzet tegen de gemiddelde doorlooptijd voor het verkrijgen van een vergunning in België maken wij vaak een tijdswinst van minimum enkele maanden tot meer dan een jaar.

De grootste uitdaging is om binnen de gestandaardiseerde modules per bouwperceel een ideale mix van woningen te creëren. Als dat lukt, verloopt de verdere detaillering relatief vlot. Daardoor kan de bouwaanvraag enkele maanden eerder ingediend worden dan bij een niet-gestandaardiseerde aanpak.

Financiële voordelen: rendementsverbetering

Als investeerder weet je dat rentetarieven een grote invloed hebben op je rendement. Voor ontwikkelaars is dat niet anders. Het gestandaardiseerde bouwproces biedt een krachtige hefboom om doorlooptijden te verkorten en dus om de rentekosten te verminderen.

De versnelde uitvoering en de versterkte financiële positie door lagere rentekosten maken dat gestandaardiseerd bouwen niet alleen een slimme zet is voor ontwikkelaars, maar ook voor investeerders die streven naar een solide rendement op hun vastgoedinvesteringen.

Extra voordelen voor grondgebonden woningen

Het is heel moeilijk om energiezuinige, grondgebonden gezinswoningen met 3 slaapkamers te bouwen op een traditionele manier en tegelijk een interessant huurrendement te bieden. Daarom zijn er maar weinig kansen voor investeerders voor dit type residentieel vastgoed.

Met een gestandaardiseerde bouwmethode lukt dit wel. Voor de prijs van een appartement heb je een 100% afgewerkte, goed ontsloten woning met aangelegde tuin, in de buurt van een dorpskern. Dit soort vastgoed heeft tal van voordelen:

  • Er is een zeer grote vraag naar energiezuinige huurwoningen met tuin en een beperkt aanbod dat bovendien nauwelijks meegroeit. Dit leidt tot hoge huurprijzen en weinig of geen leegstand.
  • Bouwgrond is schaars en de grondprijzen blijven stijgen. Het grondaandeel is hier aanzienlijk hoger dan bij een appartement, dus je haalt meer voordeel uit deze prijsstijgingen.
  • Er zijn geen gemeenschappelijke kosten die impact hebben op je rendement.
  • Er is geen vereniging van mede-eigenaars. Je onderhandelt dus zelf met onderhoudsfirma’s en beslist ook zelf met wie je wil werken.
  • Het E-peil van onze woningen is lager dan 0. Ze voldoen zo reeds aan de normen voor 2050.

Pand Building Solutions biedt projecten van 2 tot meer dan 20 woningen op 1 locatie. Zo kan elk type investeerder de optimale mix samenstellen voor zijn vastgoedportefeuille.

Wil je meer info over onze lopende projecten? Of wil je weten hoe onze aanpak jouw investeringsstrategie kan beïnvloeden? Aarzel dan niet om ons te contacteren.