Energielabel A+: nu al belangrijk voor investeringen in residentieel vastgoed

Investeren in residentieel vastgoed gebeurt meestal met de blik op de toekomst. Daarom is het slim om te kiezen voor vastgoed met energielabel A+. Dat biedt namelijk zowel op korte als op lange termijn tal van voordelen.

Energielabels en milieubewustzijn

Huurders en kopers in Vlaanderen hebben steeds meer oog voor energie-efficiëntie en milieubewustzijn. Energiezuinige woningen met een A+-score zijn dan ook heel interessant voor hen, aangezien ze lagere energiekosten en een kleinere ecologische voetafdruk hebben.

Toekomstbestendigheid

Met strengere energienormen in het vooruitzicht wordt verwacht dat energiezuinige woningen alleen maar in waarde zullen stijgen. Investeren in een woning met een hoge energie-efficiëntie is dus een langetermijnstrategie, ook omdat het pand minder gevoelig is voor toekomstige regelgeving en normen. Zo toont het schema hieronder de tijdslijn voor de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen in Vlaanderen.

Bron: Renovatieverplichting voor residentiële gebouwen | Vlaanderen.be

Recente ontwikkelingen in regelgeving, zoals de Europese Green Deal, hebben niet alleen een grote impact op het belang van energiebeheersing in woningen, maar ook op de financiering ervan. Het zal almaar moeilijker en duurder worden om financiering te krijgen voor vastgoed dat niet energie-efficiënt is.

Lagere exploitatiekosten

Energiezuinige woningen hebben over het algemeen lagere exploitatiekosten. Dat betekent dat de cost of living voor de bewoners  daalt en er meer budgettaire ruimte is voor andere zaken. Dit maakt het vastgoed natuurlijk aantrekkelijker en leidt tot een lager leegstandsrisico, een hoger huurrendement en later ook een hogere verkoopwaarde.

Grote marktvraag

Consumenten tonen steeds meer interesse in energiezuinige woningen. Die vraag zal in de toekomst waarschijnlijk verder toenemen, waardoor investeerders een bredere pool van potentiële huurders of kopers kunnen aanspreken.

Hoger rendement

Investeren in energiezuinig vastgoed heeft dus heel wat voordelen. Toch schrikken de initiële hoge kosten van de investering heel wat investeerders af, omwille van de directe negatieve impact op hun rendement. Maar dit is te vermijden.

Pand Building Solutions ontwikkelt op een gestandaardiseerde manier energiezuinige huurwoningen (E-peil < 0). Die zijn al snel meer dan 10% goedkoper dan gelijkaardige woningen met een E-peil van 20 en niet duurder dan een huurappartement. Hoe kan dat?

  • Efficiëntie in ontwerp en productie. Voor onze gestandaardiseerde en modulaire bouw gebruiken we herhaalbare ontwerpen en componenten. Zo besparen we tijd en middelen. Daarnaast daalt de complexiteit van het ontwerp- en bouwproces en wordt de efficiëntie bevorderd.
  • Snellere bouwtijd. Met onze bouwmethode kunnen we verschillende werken tegelijk uitvoeren. Terwijl de afzonderlijke bouwmodules geproduceerd worden, kunnen er bijvoorbeeld voorbereidende werken gebeuren op de bouwplaats. We hebben zo een kortere bouwtijd in vergelijking met traditionele bouwmethoden. Dit leidt tot lagere arbeidskosten en een kortere tijd dat de investering niet benut wordt.
  • Kostenbeheersing. Door onze gestandaardiseerde aanpak kunnen we onze kosten beter beheersen. Het gebruik van standaardcomponenten heeft schaalvoordelen bij de productie en inkoop, waardoor de totale bouwkosten dalen. Bovendien maakt de voorspelbaarheid van deze bouwmethode het makkelijker om budgetten nauwkeurig te plannen en te beheren.
  • Kwaliteitsborging. Omdat de bouwmodules geproduceerd worden in gecontroleerde fabrieksomstandigheden, kunnen we de kwaliteit ervan beter controleren en garanderen. Zo minimaliseren we fouten, reparaties en dus ook extra kosten.
  • Innovatie en technologie. Gestandaardiseerd bouwen laat toe om te werken met geavanceerde productietechnologieën en innovaties. Ook die kunnen op lange termijn bijdragen aan verdere kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen.

De geïntegreerde aanpak van gestandaardiseerd bouwen optimaliseert het bouwproces, vermindert verspilling en beheerst de kosten. In een tijd waarin bouwkosten aanzienlijk gestegen zijn, zijn deze voordelen niet te onderschatten.

Ben je helemaal overtuigd en klaar om te investeren in energiezuinige huurwoningen? Ontdek dan snel ons aanbod of contacteer ons.