Waarom investeren in energiezuinig vastgoed?

Groeiend belang van ESG bij vastgoedinvesteringen

Environmental, Social & Governance (ESG) is een set van criteria om de duurzaamheidsprestaties van bedrijven te evalueren. Wanneer je investeert in vastgoedprojecten besteed je best aandacht aan deze criteria. Ze kunnen namelijk bijdragen aan waardecreatie op lange termijn en leiden tot minder risico’s bij strengere toekomstige regelgeving.Milieufactoren, met een focus op energie-efficiëntie, helpen om de ecologische voetafdruk van het vastgoedproject te verkleinen en zo de kosten te verlagen. Een win-winsituatie voor investeerders en eindgebruikers dus. Sociale factoren, zoals de impact van het project op de (lokale) gemeenschap, zijn belangrijk om de reputatie van je bedrijf, het project en de relatie met de gemeenschap te beschermen. Zo kan een investering in compacte lage-energiehuurwoningen een reëel effect hebben op het tekort aan betaalbare huurwoningen in een regio. Governancefactoren, zoals transparantie en verantwoordelijkheid, zorgen er dan weer voor dat het management van het project eerlijk en verantwoord handelt.Door rekening te houden met ESG-factoren bij vastgoedinvesteringen, kan je bijdragen aan een duurzame toekomst en werken aan een positief rendement op lange termijn.

Lage operationele kosten

De energiecrisis heeft ons allemaal met de neus op de feiten gedrukt: minder verbruiken is een must om kosten te drukken. Lage operationele kosten betekenen dat de huurder minder geld moet uitgeven aan o.a. het onderhoud van de woning en dat hij kan genieten van lage energie- en waterfacturen. Dit kan een groot voordeel zijn op korte termijn, omdat de huurder zo meer geld overhoudt om het hoofd te bieden aan zijn stijgende levenskosten en om de levenskwaliteit van zijn gezin te verbeteren. En, niet onbelangrijk, om elke maand tijdig en correct huur te betalen.Daarnaast is een woning met lagere energiekosten veel aantrekkelijker voor potentiële huurders of kopers. Door de recente energiecrisis en de groeiende aandacht voor het milieu is dit voor veel mensen een belangrijke vereiste wanneer ze zoeken naar een woning.

Potentiële waardestijging

Vastgoedbeleggingen zijn altijd al populair geweest, omdat ze over het algemeen veiliger zijn dan andere investeringen. Denk aan aandelen of obligaties. Bovendien is vastgoed een duurzame investering. Zo winnen energiezuinige vastgoedbeleggingen steeds meer aan populariteit, omdat ze naast mooie huuropbrengsten ook een aanzienlijke waardestijging met zich kunnen meebrengen bij latere verkoop.Energiezuinige vastgoedbeleggingen hebben verschillende voordelen ten opzichte van traditionele vastgoedbeleggingen. Ze dragen bijvoorbeeld bij aan de verduurzaming van de vastgoedportefeuille. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook steeds meer verplicht vanuit de overheid. Daarnaast leveren energiezuinige vastgoedbeleggingen financiële voordelen op, zoals lagere energierekeningen, subsidies en belastingvoordelen. Daardoor wordt het vastgoed waardevoller op lange termijn.Die waardestijging wordt trouwens beïnvloed door nog enkele factoren. Ten eerste leidt een lagere energierekening tot lagere operationele kosten voor de gebruiker van het vastgoed. Dat maakt het aantrekkelijker voor potentiële huurders. Maar niet alleen de vraag naar energiezuinig vastgoed zal toenemen (weinig of geen leegstand), ook het rendement zal stijgen. Als de energiekost heel laag is, is er namelijk ruimte voor een (iets) hogere huurprijs. Dat heeft een positieve impact op het huurrendement van de investeerder.Ten tweede zien we dat het bestaande vastgoed maar mondjesmaat gerenoveerd wordt en dat er relatief weinig nieuwe energiezuinige huurwoningen met tuin gebouwd worden. En dat terwijl de vraag naar dit soort grondgebonden huurwoningen de pan uit swingt. Daar zijn meerdere redenen voor:
  • Een groeiende bevolking en steeds kleinere gezinnen.
  • De sterk gestegen intresten voor een hypothecair krediet en de banken die een hogere eigen inbreng van de kandidaat-kopers vragen.
  • De sterk gestegen bouw- en materiaalkosten en de hoge grond- en woningprijzen.
  • De verplichting om een energieverslindende koopwoning energiezuinig te maken binnen de 5 jaar.
  • Huren/delen wint aan belang ten opzichte van bezitten. Die evolutie zien we ook op de vastgoedmarkt, in de vorm van nieuwe woonformules zoals cohousing, woning delen …
  • Hoge huurprijzen in (centrum)steden duwen gezinnen naar landelijkere gemeenten rond de stad.
  • Thuiswerken raakt meer ingeburgerd. Omdat mensen zich minder vaak naar het werk moeten verplaatsen, wordt een betaalbare huurwoning buiten de stad weer interessanter.
  • Heel wat jonge gezinnen zoeken een huurwoning met tuin in plaats van een appartement. Toch worden er nog steeds veel nieuwbouwappartementen gerealiseerd, terwijl er nauwelijks nieuwe huurwoningen met tuin opgeleverd worden.
  • Een eigen buitenruimte is belangrijker geworden sinds de coronapandemie.
Als het aanbod maar beperkt meegroeit met de stijgende vraag, kan het niet anders dan dat de huurprijzen, en dus ook het rendement van investeerders, stijgen.Ten derde wordt energiezuinig vastgoed steeds meer gewaardeerd door de markt en worden er ook steeds hogere eisen aan gesteld via regelgeving. Daardoor zal energie-efficiëntie, naast locatie, een bepalende factor worden voor de waarde van vastgoed in de toekomst.

Energiezuinig vastgoed is toekomstbestendig

De toekomstbestendigheid van energiezuinige vastgoedinvesteringen wordt aangetoond door een aantal actuele trends. Zo passen regeringen en autoriteiten de wetgeving en regelgeving aan om de CO2-uitstoot te verminderen. Deze nieuwe maatregelen verplichten energie-efficiënte gebouwen en bieden subsidies en stimulansen aan vastgoedeigenaren om energiezuinige investeringen te doen.Een andere belangrijke trend is de groeiende vraag naar duurzame gebouwen. Oudere, energieverslindende woningen en appartementen worden steeds moeilijker verhuurd. Lage-energiewoningen doen het daarentegen heel goed op de verhuurmarkt. Huurders en kopers vinden duurzaamheid alsmaar belangrijker en zijn bereid ervoor te betalen. Daardoor kunnen vastgoedeigenaren en -beheerders hogere huur- of verkoopprijzen vragen en dus een hoger rendement behalen.Door de groeiende aandacht voor de ESG Reporting Standards zullen vastgoedvennootschappen en bedrijven ook hun eigen vastgoed meer en meer bekijken vanuit deze invalshoeken. Want vastgoed dat nu al goed scoort op deze parameters zal in de toekomst alleen maar gegeerder zijn en dus in waarde toenemen.